Novosti

Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Tokom aprila 2022.godine, Inspekt RGH d.o.o. je završio jednu veliku investiciju, uspješnim akreditiranjem mikrobiološkog laboratorija, osposobljenog za ispitivanje ispravnosti hrane, kako pri uvozu …
Nastojanja Inspekt RGH d.o.o. za širenje djelatnosti i uspostavu prekogranične saradnje u oblasti certificiranja, uspješno je privedena kraju. Naime, tokom februara 2022.godine, zaključena je poslovna saradnja sa eminentnom firmom iz Slovenije, SIQ – Slovenački institut za kvalitet i mjeriteljstvo …
Inspekt RGH d.o.o. je tokom decembra 2021.godine, uspješno okončao opremanje i osposobljavanje novog laboratorijskog prostora u Sarajevu, čime se broj ispitnih akreditiranih laboratorija u vlasništvu Inspekt RGH, povećao na tri.