Novosti

Tokom aprila 2022.godine, Inspekt RGH d.o.o. je završio jednu veliku investiciju, uspješnim akreditiranjem mikrobiološkog laboratorija, osposobljenog za ispitivanje ispravnosti hrane, kako pri uvozu …
Inspekt RGH d.o.o. je tokom decembra 2021.godine, uspješno okončao opremanje i osposobljavanje novog laboratorijskog prostora u Sarajevu, čime se broj ispitnih akreditiranih laboratorija u