Novosti

Na međulaboratorijskom poređenju za analizu uglja (Hard Coal 1000#), organizovanom od strane Delta Coal Control GmbH Germany …
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Tokom aprila 2022.godine, Inspekt RGH d.o.o. je završio jednu veliku investiciju, uspješnim akreditiranjem mikrobiološkog laboratorija, osposobljenog za ispitivanje ispravnosti hrane, kako pri uvozu …
Nastojanja Inspekt RGH d.o.o. za širenje djelatnosti i uspostavu prekogranične saradnje u oblasti certificiranja, uspješno je privedena kraju. Naime, tokom februara 2022.godine, zaključena je poslovna saradnja sa eminentnom firmom iz Slovenije, SIQ – Slovenački institut za kvalitet i mjeriteljstvo …