Proširenje opsega postojećih akreditiranih metoda

Tokom nadzora od strane Instituta za akreditiranje BiH u maju 2023. godine Ispitni laboratorij Kakanj je uspješno proširio opseg postojećih akreditiranih metoda. Iz oblasti fizičko-hemijskih ispitivanja tla novo proširenje je obuhvatilo atomsku apsorpcionu spektroskopiju (plamena tehnika), konduktometriju, digestiju, destilaciju i gravimetriju. Iz oblasti fizičko-hemijskih ispitivanja voda, proširen je matriks za sve vrste voda postojećih akreditiranih metoda, a nove metode obuhvataju atomsku apsorpcionu spektroskopiju (niske koncentracije, grafitna tehnika), UV-Vis spektroskopiju, kalorimetriju, mutnoću, AOX i uzorkovanje (svih voda).

Ostale novosti
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….