Laboratorijska ispitivanja

Inspekt RGH posjeduje svoje akreditovane ispitne laboratorije u kojima se vrše laboratorijska ispitivanja svih dole navedenih usluga. Ispitne laboratorije su akreditirane od strane Instituta za akreditiranje BiH-BATA prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025. Laboratorije se nalaze u Kaknju i Tuzli, a u Sarajevu posjedujemo savremenu mikrobiolšku laboratoriju za ispitivanje hrane, vode, hrane za životinje i briseva.

Pored akreditacije, posjedujemo i Rješenja izdata od odgovarajućih nadležnih organa vezano za sve vrste naših usluga kojim se bavimo.

Fizičko-hemijska ispitivanja
Mikrobiološka ispitivanja
Ekološka ispitivanja
Uzorkovanje