Naša historija

1949.– Osnivanje Inspekt RGH

Firma Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je osnovana 17.01.1949.godine, kao kontrolna kuća u oblasti kvantitativne i kvalitativne kontrole roba u trgovinskom prometu.

Pravni je nasljednik kompanije “Juginspekt” Sarajevo, OOUR-a Rude, Goriva i Hemikalije. Raspadom bivše države, mijenja naziv u “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo.

1997.

Stalnim aktivnostima i ambicijama Top menadžmenta da postane regionalni lider i inovator u inspekciji i ispitivanju, “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo je posebnu pažnju posvetio kvalitetnom upravljanju svojim procesima, optimalnoj organizaciji u cilju što bržeg i efikasnijeg odgovora na zahtjeve klijenata i permanentnom obučavanju svojih zaposlenih kako bi se podigla njihova kompetentnost i pratio razvoj u oblasti inspekcije i ispitivanja. Još 1997. godine implementirani su zahtjevi međunarodnog standarda ISO 9002:1994 čime je “Inspekt RGH” tada postao druga kompanija u Bosni i Hercegovini nosiocem certifikata za implementaciju sistema kvaliteta shodno zahtjevima standarda ISO 9002:1994.

2000.

Nadalje su razvojem sistema kvaliteta krajem 2000. godine implementirani zahtjevi međunarodnog standarda ISO 9001:1994, a kao kruna uspješnog poslovanja i opredijeljenosti Top menadžmenta početkom 2002. godine i zahtjevi ISO 9001:2000. Danas “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo posjeduje certifikat za oblast: neovisna inspekcija i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa/plina i potrošačkih proizvoda, koji potvrđuje usklađenost implementiranog sistema upravljanja sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.

2002.

Paralelno sa razvojem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine “Inspekt RGH” razvijao se i sistem upravljanja ispitnog laboratorija i inspekcijskog tijela. Shodno tome sredinom augusta 2002. godine kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA, Ispitni laboratorij Kakanj dobio je prestižnu akreditaciju za usklađenost sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025, što je rezultiralo izdavanjem akreditacijskog certifikata br. LI-03-01 za područje hemija, obim: čvrsta, tečna goriva i maziva i proizvodi od boksita, čime je postao prvi laboratorij u BiH i šire nosiocem ovakve vrste akreditacije. U narednim godinama područje akreditacije Ispitnog laboratorija u Kaknju prošireno je za brojne metode, a danas broji preko stotinu i osamdeset metoda iz oblasti tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih biogoriva, boksita, otpadnih voda, hrane, vazduha (emisije iz stacionar nih izvora) i mjerenja nivoa buke.

2004.

Početkom 2004. godine Inspekcijsko tijelo „Inspekt RGH“ dobija prestižnu akreditaciju od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, akreditacijski certifikat br. IN-03-02, čime je potvrđena usklađenost primijenjenog sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima BAS ISO/IEC 17020:2001 i to za Inspekcijsko tijelo tip „A“ odnosno Inspekcijsko tijelo koje obavlja usluge za treću stranu. Kontinuirana akreditacija, potvrđena brojim nadzornim ocjenjivanjima tijekom godina od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, dokaz je kompetentnosti, neovisnosti i nepristrasnosti Inspekcijskog tijela „Inspekt RGH“. Danas, oblast akreditacije obuhvaća obavljanje kvalitativne i kvantitativne inspekcije nafte i naftnih proizvoda, kvalitativne i kvantitativne inspekcije gasovitih goriva, kvalitativne inspekcije čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), kvalitativne inspekcije rude boksita i proizvoda od boksita, inspekcije proizvoda bazne hemije i monitoring otpadnih voda prema međunarodno priznatim standardima.

2009.

Od 19.01.2009. godine posluje pod imenom “Inspekt RGH” d.o.o. Sarajevo.

„Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo je pokazao visok stepen svjesnosti problema zagađenja okoliša i potrebe da se isti minimiziraju tako što je krajem 2010. godine obavio uspješnu certifikaciju prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004. Usklađenost primijenjenog sistema upravljanja sa zahtjevima okolinskog upravljanja prema ISO 14001:2015 potvrđena je, u kontinuitetu, za oblast: neovisna inspekcija i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa/plina i potrošačkih proizvoda.

2012.

Osluškujući potrebe tržišta, a kako bi zadržali poziciju regionalnog lidera i inovatora u kontroli i ispitivanju, Top menadžment „Inspekt RGH“ je 2012. godine pokrenuo postupak akreditacije Ispitnog laboratorija u Tuzli. U 2013. godini uspješno je provedeno akreditacijsko ocjenjivanje od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA i Ispitnom laboratoriju Tuzla je dodijeljen akreditacijski certifikat br. LI-03-03, čime je potvrđena usklađenost primijenjenog sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Danas oblast akreditacije Ispitnog laboratorija Tuzla obuhvaća izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja čvrstih goriva, mikrobioloških analiza hrane i vode i uzorkovanje sa radnih površina prema navedenim metodama.

2021.

Inspekt RGH d.o.o. je tokom decembra 2021.godine, uspješno okončao opremanje i osposobljavanje novog laboratorijskog prostora u Sarajevu, čime se broj ispitnih akreditiranih laboratorija u vlasništvu Inspekt RGH, povećao na tri. Nastojanja Inspekt RGH d.o.o. za širenje djelatnosti i uspostavu prekogranične saradnje u oblasti certificiranja, uspješno je privedena kraju.

2022.

Naime, tokom februara 2022.godine, zaključena je poslovna saradnja sa eminentnom firmom iz Slovenije, SIQ – Slovenački institut za kvalitet i mjeriteljstvo, čime smo postali njihov partner na teritoriji Bosne i Hercegovine iz oblasti certifikacije  sistema upravljanja kvalitetom. Navedenom poslovnom aktivnošću, dodatno je proširen opseg djelatnosti Inspekt RGH na oblast certificiranje, kao i savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Tokom aprila 2022. godine, Inspekt RGH d.o.o. je završio jednu veliku investiciju, uspješnim akreditiranjem mikrobiološkog laboratorija, osposobljenog za ispitivanje ispravnosti hrane, kako pri uvozu, tako i za unutrašnje tržište.

Time je sa već ranije opremljenom i akreditiranom laboratorijom za ispitivanje fizičko-hemijskih osobina prehrambenih namjernica, zaokružena jedna velika cjelina bitna kako sa aspekta zaštite potrošača, tako i sa aspekta firme.