Inspekcijski poslovi

Inspekcijski poslovi obuhvataju

U pogledu inspekcijskih poslova, Inspekt RGH je registrovan za obavljanje poslova kontrole kvaliteta i kvantiteta tečnih naftnih goriva u skladu odredbama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, kao i Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva.

Kao ovlaštena kontrolna kuća imenovani smo Rješenjem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za ocjenjivanje usklađenosti kvalitete tečnih naftnih goriva, te smo i akreditirani za obavljanje inspekcijskih poslova prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020.

Također, imenovani smo kao ovlaštena kontrolna kuća za obavljanje usluga kontrole čvrstih goriva, i to Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ponosni smo na činjenicu da smo jedini smo koji posjedujemo Rješenje za ispitivanje uglja i boksita iz istražnih bušotina od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te smo s tim u vezi, kao vodeća firma na tržištu, najzastupljeniji u oblasti kontrole kvantiteta i kvaliteta kontrole čvrstih goriva.

Ispitivanja i uzorkovanja tečnih naftnih goriva
Čvrsta goriva
Rude i minerali
Hemikalije i hemijski proizvodi
Čvrsta goriva