Politika kvaliteta zaštite okoline

Misija

Inspekt RGH d.o.o. postoji da osigura kvalitet proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini i širem regionu, pružajući neovisnu uslugu kontrole, ispitivanja i verifikacije, stvarajući dodatne vrijednosti korisnicima, vlasnicima i društvu. Svoj rad baziramo na društveno odgovornom poslovanju, što je istovremeno i najbolji način da se da doprinos društvu.

Vizija

Biti regionalni lider i inovator u kontroli, ispitivanju i verifikaciji. Aktivno graditi razvoj struke primjenom novih radnih tehnologija i sistemski obrazujući  kadrove. Obezbijediti integritet firme i prilagodljivost novim zahtjevima tržišta, stalno unaprjeđujući upravljanje kvalitetom i zaštitu okoline.

Strategija

U svrhu pouzdanog ostvarivanja svoje Misije i Vizije, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo će kontinuirano nadzirati i poboljšavati performanse svojih procesa i poslovnih aktivnosti i ukupnog sistema, starajući se da se aktivnosti provode na zadovoljstvo kupaca, vlasnika i svih zaposlenika te na okolinski prihvatljiv način.

Ovo posebno znači:

 • pouzdano i visoko kvalitetno pružanje usluga, uz efektivnu primjenu zahtjeva standarda EN ISO 9001, EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17025 i EN ISO 14001;
 • stalno povećavanje zadovoljstva kupaca, njegujući partnerske odnose i uzajamno rješavanje eventualno nastalih problema;
 • primjenu novih tehnika i tehnologija kontrole, ispitivanja i verifikacije radi širenja lepeze usluga i stalnog proširivanja udjela na tržištu naših usluga;
 • optimalno korištenje resursa i potencijala firme ostvarujući ekonomično poslovanje i održivi uspjeh;
 • jasno definisanje i efektivno upravljanje procesima kao i rizicima i prilikama te stalno poboljšavanje implementiranog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoline;
 • primjenu krajnje profesionalnog, neovisnog, nepristrasnog i čestitog ponašanja, u svim radnim i poslovnim aktivnostima, uz poštivanje relevantnih državnih, evropskih i svjetskih zakona, propisa i standarda;
 • pouzdane dobavljače i njegovanje obostrano korisne poslovne saradnje;
 • stalno profesionalno usavršavanje zaposlenih u svrhu podizanja kvaliteta usluga, zadovoljstvo kupaca i zaštite okoline;
 • stalni nadzorom nad okolišnim uticajima i preventivno sprečavanje zagađivanja, stvaranja neadekvatnog otpada i vanrednih okolinskih situacija;
 • dobru internu i eksternu komunikaciju kao osnova za prenošenje vrijednosti, znanja i informacija;
 • stvaranje dodate vrijednosti vlasnicima i obezbjeđujući zaposlenim dobar životni standard i uslove rada.

 

Ovu Politiku su dužni dosljedno primjenjivati svi zaposlenici Inspekt RGH, obavljajući radne i poslovne aktivnosti u okviru vlastitih odgovornosti i ovlaštenja.