Kontrola roba pri uzvozu i izvozu

kontrole i laboratorijskih ispitivanja

Shodno zakonskim propisima, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je imenovan kao pravno lice kojem su data javna ovlaštenja za poslove zakonske kontrole kvaliteta roba pri uvozu/izvozu, a za šta posjeduje ovlaštenja od strane Federalnog Ministarstva trgovine.

S tim vezi, ovlašteni smo za obavljanje kontrole kvaliteta proizvoda kako slijedi: