Kontaktirajte nas

Imate dodatnih pitanja? Naš tim Vam stoji na usluzi.

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo

Društvo za kontrolu kvaliteta
i količine roba

Hamdije Kreševljakovića 18/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID: 4200115990008
PDV 200115990008

Fax: +387 33 225 882
E-mail: info@inspekt-rgh.com.ba

Direkcija Sarajevo

Tel. +387 33 225 880
• Uprava Društva:
• Administrativna služba:
• Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
• Komercijalna služba.

Tel. +387 33 225 881
Inspekcijsko tijelo Sarajevo
• Odjel za ekologiju

Tel. +387 33 225 884
• Služba za QMS i razvoj

Tel. +387 33 225 883
Inspekcijsko tijelo Sarajevo
• Odjel za otpadne vode
• Odjel za čvrsta goriva i tečna naftna goriva

Tel. +387 33 225 885
• Računovodstvo i finansije
• Odjel za nabavke

Tel. +387 33 498 139
• Odjel za kontrolu hrane

Anketa o mišljenju lokalne zajednice

Isprintati, potpisati, staviti pečat i poslati na naš broj faksa ili na email.

Anketa o zadovoljstvu eksternih kupaca

Isprintati, potpisati, staviti pečat i poslati na naš broj faksa ili na email.