Certifikati i akreditacije

Certifikati

Bureau Veritas Certification ISO 9001:2015

Certifikat potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ISO 9001:2015 i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.

Bureau Veritas Certification ISO 14001:2015

Certifikat potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ISO 14001:2015 i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.

Akreditacije

Akreditacije skoupa [ Preuzmi PDF ].

Slovenski institut za kvalitet i mjeriteljstvo
– Certifikat ISO 14001

Certifikat potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ISO 14001:2015 i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda, hemijsko-mikrobiološke analize.

Slovenski institut za kvalitet i mjeriteljstvo
– Certifikat ISO 9001

Certifikat potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ISO 9001:2015 i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda, hemijsko-mikrobiološke analize.

Institut za akreditiranje BiH
Inspekcijsko tijelo IN-03-02

Akreditacijski certifikat potvrđuje ispunjenost zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 za obavljanje kvalitativne i kvantitativne inspekcije nafte i naftnih proizvoda, kvalitativne i kvantitativne inspekcije gasovitih goriva, kvalitativne inspekcije čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), kvalitativne inspekcije rude boksita i proizvoda od boksita, inspekcije proizvoda bazne hemije i monitoring otpadnih voda.

Institut za akreditiranje BiH
Ispitni laboratorij Kakanj LI-03-01

Akreditacijski certifikat potvrđuje ispunjenost zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih biogoriva, boksita, voda, hrane, vazduha (emisije iz stacionarnih izvora) i mjerenja nivoe buke.

Institut za akreditiranje BiH
Ispitni laboratorij Tuzla LI-03-03

Akreditacijski certifikat potvrđuje ispunjenost zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja čvrstih goriva (ugalj), mikrobioloških analiza hrane i vode i uzorkovanja sa radnih površina.