Seminar: Kontrola, standardizacija i upravljanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je ponovo bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Kontrola, standardizacija i upravljanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru” koji je održan 27.04.2024. godine u Hotelu Hills.

Stručni tim naše firme je prezentirao rezultate rada na temu “Komparacija rezultata ispitivanja mikrobiološkog kvaliteta zraka u proizvodnim pogonima dobijenih metodama aktivnog i pasivnog uzorkovanja“ koja je, na naše veliko zadovoljstvo, izazvala veliku pažnju i interesovanje prisutnih.

Zadovoljni divnim druženjem i dobrom prezentacijom naše firme, očekujemo isto i nekom drugom prilikom.

Ostale novosti
Na međulaboratorijskom poređenju za analizu uglja (Hard Coal 1000#), organizovanom od strane Delta Coal Control GmbH Germany …
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….