Industrijska sigurnosna dozvola

Nakon uspješno okončanih provjera i obuka, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je dana 18.10.2023.godine, postala prva kompanija iz oblasti kvalitativno-kvantitativne kontrole roba i usluga, kojoj je od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, dodijeljena Industrijska sigurnosna dozvola najvišeg stepena – TAJNO. Upravi Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, Certifikat je uručio gdin. Mate Miletić, pomoćnik Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

U prethodnim mjesecima, predstavnici Obavještajno-sigurnosne agencija BiH izvršili su sigurnosne provjere rada Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, kao pravnog lica i uposlenika Društva, kao fizičkih lica, a koji se prvenstveno odnose na provjere financijskog poslovanja, poslovnu saradnju sa domaćim i stranim pravnim i/ili fizičkim licima, postojanje eventualnih prekršajnih ili krivičnih postupak zbog nezakonitosti u poslovanju, dokazivanja pouzdanosti rukovodećih i drugih odgovornih osoba u Društvu, a što je u konačnici dovelo do uspješno okončanog sigurnosnog provjeravanja i dobivanja Certifikata o industrijskoj sigurnosnoj dozvoli.

Rješenje o nepostojanju sigurnosne smetnje za pristup tajnim podacima i Industrijska sigurnosna dozvola bez sigurnosnog područja – stepena „Tajno“, dodijeljeni su kako Inspekt RGH d.o.o., tako i uposlenicima koji su prošli sigurnosno provjeravanje.

Navedena dozvola, dokazuje usmjerenost Društva Inspekt RGH d.o.o. i njenih radnika, poslovanju u okviru pozitivnih zakonskih propisa, borbi protiv svih vidova korupcije i nezakonitosti u poslovnom okruženju, saradnji sa ministarstvima i državnim organima, u domenu svog poslovanja, te prisustvo na međunarodnim tenderima u zemljama i institucijama sa kojima BiH ima potpisane bilateralne sporazume o zaštiti i razmjeni tajnih podataka.

Sve navedeno potvrđuje kvalitet i profesionalnost usluga koje pružamo našim klijentima, a što je našoj kompaniji donijelo lidersku poziciju u domenu kvalitativno-kvantitativne kontrole roba i usluga.

Ostale novosti
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….