Novosti
Inspekt RGH
08.04.2016.

Treća reakreditacija Inspekcijskog tijela „Inspekt RGH“

Inspekcijsko tijelo „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo je u periodu od 12.-15.01.2016. godine uspješno obavilo treću reakreditaciju kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA, čime je i dalje potvrdilo validnost akreditacije broj IN-03-02 odnosno usklađenost sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 (Ocjenjivanje usklađenosti – Zahtjevi za rad raznih tipova tijela za obavljanje inspekcije) u pogledu osposobljenosti za obavljanje kvalitativne i kvantitativne inspekcije nafte i naftnih proizvoda, kvalitativne inspekcije čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), kvalitativne inspekcije rude boksita i proizvoda od boksita, inspekcije proizvoda bazne hemije i monitoring otpadnih voda.

07.04.2016.

Članstva u 2016. godini

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo klijente da je „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo i u 2016. godini uspješno obnovio članstva u renomiranim svjetskim organizacijama: Američko društvo za testiranje i materijale (American Society for Testing and Materials – ASTM), Američko hemijsko društvo (American Chemical Society – ACS), Međunarodna federacija inspekcijskih agencija (International Federation of Inspection Agencies – IFIA). Detalje o članstvima možete pogledati ovdje.

01.06.2015.

Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo je u periodu od 23.-24.04.2015. godine uspješno obavio recertifikacijski audit, prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008, od strane renomirane certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification. Certifikat potvrđuje usklađenost i primjenu sistema upravljanja kvalitetom za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.

19.03.2015.

Još jedno renomirano priznanje stručnom osoblju Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo naše klijente da je predsjednik uprave Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, g-din Halid Jazvin, postao punopravni član prestižnog Američkog Hemijskog Društva (American Chemical Society – ACS). Sa više od 163.000 članova, Američko Hemijsko Društvo je najveće znanstveno udruženje na svijetu i globalni lider u osiguravanju pristupa brojnim hemijskim istraživanjima, putem najveće i najpouzdanije svjetske baze podataka iz oblasti hemije i srodnih znanosti i časopisima u kojima se objavljuju članci prethodno ocijenjeni od strane struke te putem znanstvenih konferencija. Ova neprofitna organizacija ovlaštena je od strane Kongresa SAD-a, a osnovana davne 1876. godine. Glavni ured Društva nalazi se u Washingtonu, D.C.

14.08.2014.

Treća reakreditacija kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA

Ispitni laboratorij Kakanj je u periodu od 09.-11.06.2014. godine uspješno obavio treću reakreditaciju kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA, čime je i dalje potvrdio validnost akreditacije broj LI-03-01 odnosno usklađenost sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija) u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih biogoriva, boksita, otpadnih voda, duhana i duhanskih proizvoda, vazduha (emisije iz stacionarnih izvora) i mjerenja nivoa buke. Tijekom reakreditacijskog audita obavljeno je i proširenje područja akreditacije Ispitnog laboratorija Kakanj za dvadeset novih metoda kao odgovor na povećane zahtjeve klijenata „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo.

08.08.2014.

„Inspekt RGH“ domaćin trećeg po redu simpozija „Laboratorija za naftu i naftne derivate u regionu“ u Sarajevu

„Inspekt RGH“ bio je domaćin trećeg simpozija „Laboratorija za naftu i naftne derivate u regionu“ 28. i 29.05.2014. godine, koji je okupio predstavnike laboratorija iz BiH, R. Slovenije, R. Hrvatske, R. Srbije, R. Crne Gore i R. Makedonije, akreditacijskog tijela BiH – BATA, akreditacijskog tijela Crne Gore,predstavnike Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Federalne uprave za inspekcijske poslove kao i mnoge druge uvažene goste (ROFA). Osnaživanje međusobne suradnje laboratorija iz regiona u domenu ispitivanja nafte i naftnih derivata kao i razmjena iskustava vezanih za primijenjene zakone/propise u državama iz regiona, zahtjeve standarda i opreme bile su teme ovogodišnjeg simpozija.

08.08.2014.

Ispitni laboratorij Tuzla

Prvi nadzorni audit Ispitnog laboratorija Tuzla od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA obavljen je 31.03.-01.04.2014. godine, čime je potvrđena validnost akreditacije broj LI-03-03 odnosno usklađenost sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja čvrstih goriva, fizičko-hemijskih i bioloških ispitivanja i uzorkovanja otpadne vode. Na spomenutom ocjenjivanju oblast akreditacije proširena je za nekoliko novih metoda kao odgovor na povećane potrebe tržišta.

08.08.2014.

Uspješna certifikacija sistema okolinskog upravljanja od strane
BVC-a


"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo je u periodu od 28.-30.04.2014. godine uspješno obavio prvi certifikacijski audit, prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004, od strane renomirane certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification. Certifikat potvrđuje usklađenost i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.

12.03.2014.

U cilju unapređenja rada Inspekt RGH kao i poboljšanja efikasnosti i brzine izvršenja usluga za klijente, Inspekt RGH je izvršio akreditaciju druge po redu laboratorije na području Tuzlanskog kantona. Akreditacija je uspješno provedena i Ispitni laboratorij Tuzla već djeluje kao samostalni ispitni laboratorij u okrilju Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo. Već sada takav potez Uprave firme je dao rezultate koji su van očekivanja, a ogledaju se u velikom porastu broja klijenata zainteresiranih za naš rad.

05.10.2011.

Veliki uspjeh Ispitnog laboratorija „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo
Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo naše klijente da je Ispitni laboratorij „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo primljen u krug prestižnih europskih laboratorija za ispitivanje certificiranih referentnih materijala u oblasti tečnih naftnih goriva od strane European Commission – Joint Research Centre – Institute for Reference Materials and Measurements.
Kliknite za obavijest na engleskom jeziku

30.09.2011.

Razgovori sa privrednicima iz SR Njemačke
Dana 27.09.2011. godine u hotelu „Europa“ delegacija „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo je na poziv Privredne komore FBiH učestvovala na susretima privrednika iz Njemačke oblasti Saarland. Na tom susretu su učestvovale firme iz raznih djelatnosti sa posebnim akcentom firmi iz oblasti rudarstva, energije i okoliša. S aspekta „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo susret je bio veoma uspješan jer su firme iz navedenih oblasti pokazale veoma veliki interes za usluge iz domena naše djelatnosti. Ostvareni su veoma važni poslovni kontakti, a koji će biti od velikog značaja u bliskoj budućnosti obzirom da je već dogovoreno više bilateralnih sastanaka.

18.01.2011.

Laboratorij u Kaknju

U drugoj polovini januara 2011. godine pušten je u rad novootvoreni laboratorij za ekološka ispitivanja, koji je u mogućnosti vršiti monitoring otpadnih voda, određivanje EBS-a i ispitivanje zraka. Naime, krajem 2010 uloženi su značajni napori na izgradnji prostora i opremanju laboratorija opremom nabavljenom od renomiranih svjetskih proizvođača. Takođe, uložena su znatna sredstva u edukacije postojećih i prijem novih kadrova. Sve navedeno upućuje da ovaj laboratorij ima sve predispozicije da bude među vodećim srodnim laboratorijama u BiH i u širem okruženju. Bitno je naglasiti da u Inspekt – RGH već godinu dana veoma uspješno radi laboratorj za ekološka ispitivanja u Tuzli sa ogromnim profesionalnim iskustvom koje će prenijeti i u laboratorij Kakanj.

17.12.2010.

Standard ISO 14001 – Ekologija

"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo je u periodu od 14.-16.12.2010. godine uspješno obavio prvu certifikaciju prema ISO 14001:2004 (Sistemi okolinskog upravljanja – Zahtjevi sa smjernicama za upotrebu). Certifikacijski audit je proveden od strane renomirane certifikacijske kuće, TÜV Thüringen e.V. Njemačka, a isti potvrđuje usklađenost i primjenu sistema zaštite okoliša "Inspekt RGH" za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja energetskih minerala, nafte i naftnih proizvoda kao i kontrolu hemijskih potrošačkih proizvoda. "Inspekt - RGH" je primjenom zahtjeva pomenutog standarda u kvalitativnoj i kvantitativnoj kontroli energetskih minerala, goriva ruda i ostalih roba pokazao visok stepen svjesnosti problema zagađenja okoliša i potrebe da se isti minimiziraju. Ovim Inspekt RGH postaje jedina firma na Balkanu koja pored Cerifikata za ISO 9001 i Akreditacija 17020 i 17025 posjeduje i certificirani sistem okolinskog upravljanja. Takođe dobivanjem pomenutog Certifikata Inspekt-RGH se svrstao u rang svjetskih kontrolnih kuća, a samim tim učvrstio i poziciju ravnopravnog člana prestižnih svjetskih organizacija kao što su IFIA (International Federation of Inspection Agencies) i ASTM (American Society for Testing and Materials).

10.12.2010.

CHN i Biomasa

Krajem 2010 godini smo izvršili unaprijeđenja postojećih i akreditiranje novih metoda za fizičko - hemijska ispitivanja čvrstih goriva i biomase.


Nabavkom nove opreme, u prvom redu CHN analizatora uglja od firme LECO, zatim opreme za analizu biomase i aparata za određivanje temperaturnih karakteristika pepela u naš obim akreditiranih usluga uveli smo, a potom i akreditirali 7 (sedam) novih, veoma bitnih parametara za ispitivanje fizičko - hemijskih karakteristika uglja i biomase. Time smo u mogućnosti izvršiti sva kompleksna ispitivanja čvrstih goriva i biogoriva akreditiranim metodama, bilo da se troši u termoelektranama ili se radi o uzorcima iz istražnih bušotina ugljenih ležišta. Ovim smo postigli da su sve metode laboratorijskih ispitivanja za čvrsta goriva i biogoriva akreditirana shodno zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025 (Opšti kriteriji za rad Ispitnih laboratorija), a metode uzorkovanja i tumačenja rezultata shodno standardu BAS ISO/IEC 17020 (Opšti kriteriji za rad Inspekcijskih tijela). Veoma je važno napomenuti da je sve navedeno osnov da se rezultati naših ispitivanja mogu, kao i do sada, koristiti za planiranje i projektovanje novih, te revitalizaciju postojećih energetskih postrojenja, s tom razlikom što sada nije potrebno koristiti skupe usluge Europskih laboratorija ni za jedan parametar ispitivanja.

21.09.2010.

Certifikacijski auditi EN ISO 9001:2008

Redovni certifikacijski auditi prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 održani su tokom augusta mjeseca od strane renomiranih certifikacijskih kuća, TÜV Thüringen e.V. Njemačka i Bureau Veritas Certification – Podružnica Ljubljana. Na oba audita potvrđena je usklađenost implementiranog sistema upravljanja kvalitetom "Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008, za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja energetskih minerala, nafte i naftnih proizvoda kao i kontrolu hemijskih potrošačkih proizvoda (certifikat br. TIC 15 100 96585) odnosno neovisna inspekcija i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda (certifikat br. SL11257Q).

15.7.2010.

Kontrola kvaliteta boksita i glinice

U drugoj polovini mjeseca jula 2010. godine Inspekt –RGH je dobio veliko priznanje za svoj rad i predanost instituciji kontrole kvantiteta i kvaliteta. Naime, velika Europska firma KTF je, nakon praćenja našeg rada duži period, odlučila da nam povjeri veliki dugoročni posao na kontroli kvaliteta i kvantiteta boksita i glinice. Ovo je velika satisfakcija za našu firmu, ali i potvrda ispravnosti politike firme u smislu usavršavanja kompletne usluge kontrole za klijente. Za navedeni posao firma je zaposlila i osposobila 8 novih radnika od kojih su tri VSS. Takođe u naredna dva mjeseca će biti puštena u pogon i još jedan laboratorij u cilju što kvalitetnijeg izvršenja ugovora.

1.7.2010.

Ispitni laboratorij Kakanj - reakreditacija

"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo – Ispitni laboratorij Kakanj, je u periodu između 24.06. i 01.07.2010. godine, uspješno obavio drugu reakreditaciju kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA, čime je i dalje potvrdio validnost akreditacije br. LI-03-01 prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija) za oblast ispitivanja odabranih fizikalno-hemijskih karakteristika uglja, tečnih naftnih goriva, maziva, rude boksita i duhana. Takođe, na pomenutom ocjenjivanju oblast akreditacije je proširena na nekoliko novih metoda kao odgovor na povećane potrebe tržišta.

2.2.2010.

Ovlaštenje za kontrolu otpadnih voda

Inspekt-RGH d.o.o. je 02.02.2010. godine dobio ovlaštenje za kontrolu otpadnih voda od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Naime , u decembru 2009. godine u Tuzli je kompletno opremljena i puštena u rad laboratorija za vode. Stručna komisija imenovana od strane navedenog Ministarstva je 22.01.2010 godine izvršila kontrolu ispunjenosti zahtjeva (Sl.novine Federacije BiH br. 54/99 i 56/04) koje laboratorije moraju imati. Navedena komisija je, uvidom na licu mjesta, potvrdila kompetentnost osoblja, kompletnost opreme i odobrila izdavanje navedenog Rješenja, nakon čega je navedena laboratorija i zvanično puštena u rad sa punim kapacitetom.

25.12.2009.

Audit inspekcijskog tijela prema zahtjevima standarda BAS ISO/IEC 17020:2001

Redovni nadzorni akreditacioni audit Inspekcijskog tijela prema zahtjevima standarda BAS ISO/IEC 17020:2001 održan je u decembru 2009. godine od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, gdje je potvrđena kontinuirana usklađenost rada Inspekcijskog tijela Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo – Tip A sa zahtjevima pomenutog standarda u pogledu osposobljenosti za obavljanje inspekcije nafte i naftnih proizvoda, čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), rude boksita i proizvoda od boksita, proizvoda bazne hemije, uzorkovanja prirodnog gasa i inspekcije sadržaja deklaracije proizvoda.

21.11.2009.

Certifikat EN ISO 9001:2008

"Inspekt RGH" d.o.o. Sarajevo, u novembru 2009. godine dobio je od strane renomirane certifikacijske kuće TÜV Thüringen e.V. Njemačka, certifikat br. TIC 15 100 96585 za potvrdu usklađenosti implementiranog sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 (Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi), za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja energetskih minerala, nafte i naftnih proizvoda kao i kontrolu hemijskih potrošačkih proizvoda.