Nova laboratorija u Sarajevu

Inspekt RGH d.o.o. je tokom decembra 2021.godine, uspješno okončao opremanje i osposobljavanje novog laboratorijskog prostora u Sarajevu, čime se broj ispitnih akreditiranih laboratorija u vlasništvu Inspekt RGH, povećao na tri.

Navedena laboratorija predstavlja samo početak velikog projekta koji Inspekt RGH planira finalizirati u narednom periodu, izgradnjom još jednog objekta, koji će u svom sastavu imati još tri laboratorije različite namjene.

Ostale novosti
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….
Inspekt RHG d.o.o. Sarajevo je bio aktivan učesnik i jedan od organizatora seminara pod nazivom “Globalna inicijativa za upravljanje ….