Nova laboratorija u Sarajevu

Inspekt RGH d.o.o. je tokom decembra 2021.godine, uspješno okončao opremanje i osposobljavanje novog laboratorijskog prostora u Sarajevu, čime se broj ispitnih akreditiranih laboratorija u vlasništvu Inspekt RGH, povećao na tri.

Navedena laboratorija predstavlja samo početak velikog projekta koji Inspekt RGH planira finalizirati u narednom periodu, izgradnjom još jednog objekta, koji će u svom sastavu imati još tri laboratorije različite namjene.

Kontrola roba pri uzvozu i izvozu Shodno zakonskim propisima, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je imenovan kao pravno lice kojem su data javna ovlaštenja za
Inspekcijski poslovi Inspekcijski poslovi obuhvataju U pogledu inspekcijskih poslova, Inspekt RGH je registrovan za obavljanje poslova kontrole kvaliteta i kvantiteta tečnih naftnih goriva u