Certifikati

Misija, vizija i politika kvaliteta i zaštite okoline – Inspekt RGH d.o.o.

Inspekt RGH d.o.o. postoji da osigura kvalitet proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini i širem regionu, pružajući neovisnu uslugu kontrole, ispitivanja i verifikacije, stvarajući dodatne vrijednosti korisnicima, vlasnicima i društvu.

Kliknite za certifikat

Kodeks o neovisnosti, nepristrasnosti i čestitosti osoblja „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo

Kliknite za certifikat

Bureau veritas certification

Certifikat potvrđuje da je proveden audit sistema upravljanja Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo te da je utvrđena usklađenost sa zahtjevima ISO 9001:2015 sistema upravljanja za neovisnu inspekciju i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.

Kliknite za certifikat

Bureau veritas certification

Certifikat potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ISO 14001:2015 i primjenu sistema zaštite životne okoline za oblast neovisne inspekcije i laboratorijskog ispitivanja nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcije poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa, plina i potrošačkih proizvoda.
Kliknite za certifikat

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Certifikat potvrđuje osposobljenost za obavljanje kvalitativne i kvantitativne inspekcije nafte i naftnih proizvoda, kvalitativne i kvantitativne inspekcije gasovitih goriva, kvalitativne inspekcije čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), kvalitativne inspekcije rude boksita i proizvoda od boksita, inspekcije proizvoda bazne hemije i monitoring otpadnih voda.
Kliknite za akreditaciju

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Certifikat potvrđuje ispunjenost zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih biogoriva, boksita, otpadnih voda, hrane, duhana i duhanskih proizvoda, vazduha (emisije iz stacionarnih izvora) i mjerenja nivoe buke Ispitnog laboratorija Kakanj.
Kliknite za akreditaciju

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Certifikat potvrđuje ispunjenost zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja čvrstih goriva, mikrobiološka analiza hrane i vode i uzorkovanje sa radnih površina u Ispitnom laboratoriju Tuzla.
Kliknite za akreditaciju